Viktig å synliggjøre konsekvenser

Det er viktig å få kartlagt og synliggjort alle ulemper og fordeler når det planlegges ny fornybar energi. Lyse setter pris på at det har kommet flere saklige og gode høringsinnspill til planene om Sikvalandskula vindkraftverk i Gjesdal og Time kommune. Fortsett å lese Viktig å synliggjøre konsekvenser