Det finnes et alternativ til Telenors transportnett i Norge. Oss!

Lysne-utvalget beskriver Altibox-transportnettet som et aktuelt alternativ. Vi melder oss herved til tjeneste.

Transportkomiteen i Stortinget vil ha et andre transportnett i Norge i tillegg til Telenors nett, og tar opp saken i sin innstilling til ekomplan som skal behandles i plenum i Stortinget 29. november.

Komiteen er opptatt av at det bygges ut et transportnett som blir et reelt
selvstendig alternativ til det som i dag eies av Telenor. I innstillingen påpekes det at dagens infrastruktur er unødvendig sårbar rent beredskapsmessig, i tillegg til at rene konkurranse- og forbrukerhensyn tilsier at det er formålstjenlig med flere alternative transportnett. Flertallet ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan stimulere til at dette kan realiseres, fortrinnsvis med utgangspunkt i eksisterende alternative fibernett

I 2015 har Lysne-utvalget, nedsatt av regjeringen i 2014 for å kartlegge samfunnets digitale sårbarhet – tatt opp samme sak. Utvalget skulle foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet, og i deres rapport pekes det på at det finnes gode utgangspunkt for alternative transportnett i Norge – og framhever Altibox-nettet som et av de klare alternativene. Vi er klare for oppgaven.

Altibox-partnerskapet er Norges største fiberaktør med velutbygd fibernett i alle landets fylker og med forgreininger fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør, fra Utsira i Vest og til Kongsvinger i øst. Altibox har bygd opp et landsdekkende transportnett, dimensjonert for en framtid der absolutt alle husstander og bedrifter i Norge har fiber. I tillegg til det landsdekkende stamnettet har Altibox-partnerne omfattende fiberbaserte regional- og aksessnett. Denne infrastrukturen representerer et helhetlig alternativ, som vi mener er mer uavhengig av Telenors nett enn noen av de andre nasjonale ekomtilbydernes infrastruktur.

Som landsdekkende nett er Altibox-nettet et svært robust supplement til Telenor-nettet. Nettet når alle byer og regioner i Norge uten å bruke de samme nett-traseene som Telenor. Kjernenettet til Altibox følger i all hovedsak de store kraftlinjene i Norge. Det betyr at naturkatastrofer neppe vil klare å skade begge nettene samtidig. Videre er driftssenteret til Altibox-nettet lokalisert til Rogaland, altså på den andre siden av landet enn Telenors – og med duplisert driftssenter i Bodø. Geografisk gir dette meget god robusthet for større hendelser. Vi har lokalkunnskap og beredskap over hele landet – en egenskap som avgjørende for responstiden ved feilretting. Vi bor som kjent i et land preget av tøffe værforhold og store avstander.

Altibox er eid av energi- og teknologikonsernet Lyse i Stavanger. Lyses virksomhet innen kraftproduksjon og telekommunikasjon har tradisjon for å ta tungt samfunnsansvar, og vi ønsker å ta et samfunnsansvar også på dette området. Samtidig mener vi det er kommersielt fornuftig å fortsette fiberinvesteringene i nettet vårt i årene fremover. Dette for å redusere samfunnets avhengighet til Telenors nett – helt i tråd med myndighetenes ønsker og krav. Vi stiller oss bak regjeringens mål om 90 prosent 100 Mbit/s-dekning innen 2020, og setter pris på at det i ekomplanen både presiseres at det må være lønnsomt å investere i ekominfrastruktur – og at det skal være enkelt å bygge bredbåndsnett i Norge i årene fremover. For alle aktører innen både mobil og fastnett er det avgjørende å ha tilgang til sikre, robuste og konkurransedyktige kjernenett.

Altibox er en stor aktør innen bredbånd til private husstander i Norge, og i kraftig vekst i det nasjonale bedriftsmarkedet. Kundene forventer ypperste kvalitet og godtar aldri noe annet enn 100 prosent oppetid. Vi jobber hardt for å innfri denne forventningen med kvalitet i alle ledd. Altibox er derfor svært stolte over EPSI-undersøkelsen, som nok en gang viser at vi både har «Norges mest fornøyde» og «Norges mest kravstore» tv- og bredbåndskunder. Et eneste stopp i kjernenettet vårt ville ødelagt denne opplevelsen. Derfor er Altibox-partnerskapet nådeløst kompromissløse når vi bygger kjernenett og datasenter for tjenestene som leveres til kundene.

Fibernettet vårt er bygd opp gjennom mange år med nasjonal industribygging – mye på samme måte som da strømnettet ble bygd. Vi vurderer å være et robust og særdeles godt dekkende utgangspunkt for et kjernenett nummer to i Norge, og bidrar gjerne. Vi ser derfor fram til en nærmere dialog med Nkom, Telenor og andre om hvordan vi konkret kan bidra i denne sammenheng.

Publisert av

Toril Nag

Konserndirektør Tele - ansvarlig for fiberutrulling og digitale tjenester i Lysekonsernet. Brenner for gode kundeopplevelser, teknologi, næringsutvikling og verdibasert ledelse.

Skriv en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s