Bygger fremtidens vannkraft i Lysebotn

Hovedtema for ONS 2016 som nettopp er avsluttet, var «Transition». Da Lysekonsernet ble dannet av framsynte eiere for 17 år siden var det et vanlig energiselskap med vekt på produksjon, overføring og salg av strøm. Slik er det ikke lenger.

Reisen fram til i dag har vært en sann «transition» med et Lyse i dag som står solid plantet på flere føtter der televirksomheten er en betydelig del av virksomheten sammen med energi og infrastruktur. Energivirksomheten er utvidet til å omfatte nye kundevennlige løsninger innen gass, varme og kjøling. Lyse er i dag et moderne industrikonsern med framtidsrettede kommunale eiere.

Hva så med den tradisjonelle vannkraften?

I alle år har dette vært en bærebjelke i virksomheten, og er det fortsatt. I Lysebotn bygger Lyse nytt kraftverk for 1,8 milliarder kroner. Dette gjør vi fordi det 60 år gamle kraftverket er slitent og modent for utskiftning, men ikke minst for å ruste oss for den endring som ligger foran oss i energimarkedene. Det nye kraftverket vil produsere 15 % mer energi og ha en effekt som er 75 % større enn i dag. Denne strømmen er utslippsfri.

I forhold til andre fornybare energikilder som sol og vind, har vannkraften den egenskapen at den er regulerbar. Fordi vannet er lagret i magasiner på fjellet, kan produksjonen skje når etterspørselen er der. Denne formen for storskala lagring av energi er unik for vannkraften, og er et fortrinn ved at den kan utfylle andre fornybare energikilder på en god måte. Norge besitter 50 % av Europas magasinkapasitet, og Lyses andel av den norske kapasiteten er 6 %. Dette gjør Lyse til en betydningsfull aktør som dessuten er perfekt lokalisert i forhold til de nye utenlandskablene.

Lyses satsing på nytt kraftverk henger i stor grad sammen med de endringer en vil se som følge av at det innen 2021 vil komme nye kabelforbindelser til Tyskland og Storbritannia. Selv om kraftmarkedet i disse to landene er forskjellig, er det et tydelig fellestrekk at det i de siste årene er bygget ut et kolossalt volum fornybar kapasitet. I hver av disse to landene er det bygget mer enn 40 GW ny vindkraft, og i Tyskland er det i tillegg bygget 40 GW solkraft. Til sammenligning har alle norske vannkraftverk en kapasitet på til sammen 30 GW.

For å møte EUs ambisiøse klimamål er det planer om særlig å øke andelen av vindkraft vesentlig i den kommende 10-års periode, særlig offshore. Med de sterkere kabelforbindelsene som er under bygging eller på planleggingsstadiet, vil norsk vannkrafts fleksibilitet, det vil si evne til å produsere når etterspørselen er der, kunne bli en etterspurt ressurs ved at den kan supplere den uregulerte vind- og solkraften.

Vil ikke dette kunne føre til en høyere kraftpris for deg og meg?

Når man vurderer dette spørsmålet er det viktig å skille mellom begrepene energi og effekt. I Norden i dag er det overskudd av energi. Samtidig er det utenlands kabler under bygging som vil gi oss tilgang på fornybar strøm fra Tyskland og Storbritannia. Innslagene av strøm fra vind og sol via kablene, vil kunne gi større kortsiktige svingninger i kraftprisen, men i sum er vi trygge på at prisen vil holde seg på et moderat nivå, slik vi har blitt vant til de senere årene.

På den annen side er det norske vannkraftsystemet dimensjonert slik at vi har en ganske stor uutnyttet såkalt effektreserve.  I denne sammenheng er det et mål på hvor mye energi et kraftverk produserer pr tidsenhet. Det er vanlig å angi størrelsen til et kraftverk i mega watt (MW). Denne effektreserven i kombinasjon med de norske vannkraftmagasinene vil sette oss i stand til å levere kraft til kontinentet og Storbritannia i perioder med nettopp lite vind og sol. Samtidig kan vi importere billig strøm i perioder med mye vind og sol.

Hvordan er så Lyse posisjonert for å møte denne nye hverdagen?

Karakteristisk for Lyses vannkraftverk er store magasiner med god lagringsevne og stor installert effekt. I tillegg er de større kraftverkene gunstig plassert i kraftsystemet og geografisk i forhold til utenlands kablene som er under bygging. Lyse er også med på å utvikle ytterligere ett kabelprosjekt mellom Norge og Storbritannia sammen med 3 andre nordiske vannkraftprodusenter. Og som nevnt innledningsvis, satser vi tungt ved å bygge et nytt og framtidsrettet kraftverk i Lysebotn. For oss vil det også være viktig å legge til rette for at ledig energi kan tas i bruk til verdiskapende virksomhet. Det kan eksempelvis være innen transportsektoren, hvor Norge har en stor jobb å gjøre for å møte utslippsmålene. Andre stikkord i denne sammenheng er norsk kraftforedlende industri, elektrifisering av sokkelen og datalagring. Norsk vannkraft kan ikke løse Europas behov for regulerbar kraft, men kan bli en viktig bidragsyter.

EU har satt seg høye klimamål, samtidig som Tyskland skal fase ut sin kjernekraft innen få år.

Dette har satt i gang en omfattende omlegging av energisystemene og – markedene i Europa. I et historisk perspektiv er det antagelig rett å karakterisere det som en energirevolusjon. Denne «transition» ønsker Lyse å ta del i. Vi er klare!

Publisert av

Bjørn Honningsvåg

Administrerende direktør i Lyse Produksjon AS

Én tanke på “Bygger fremtidens vannkraft i Lysebotn”

Skriv en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s