Fem fly som flyr i formasjon og danner et mønster på himmelen.

Å spille hverandre gode

Like før sommeren overleverte HelseOmsorg21 sitt forslag til helsestrategi til helseminister Bent Høie. En av hovedprioriteringene er bedre samhandling mellom det private og det offentlige, noe vi i Rogaland har vært gode på i flere år.

I fotballen vil noen kalle det en kompispasning. Du kan være så god du bare vil til å gå på gode løp, men du skårer ikke mål før noen gir deg en god pasning. Her er vi heldige som bor i Norges og kanskje Europas beste og mest framoverlente region innen nytenkning og samarbeid på helsefronten.

Utfordring på strak arm

I 2012 fikk Stavanger, som eneste europeiske by, tildelt IBMs Smarter Cities Challenge-program innen helse og aktiv samt sunn aldring. Og tallene fra IBMs undersøkelse gir klar tale: i Stavanger kommune vil andelen eldre mellom 67 og 79 år vokse med 33,5 prosent fram mot 2018. Det er en mye større økning enn andre steder i Norge og Europa, og kan blant annet forklares med at arbeidsinnvandringen var særdeles stor i denne byen da oljesatsingen tok av på 80-tallet. Økningen i antallet eldre og pleietrengende vil gi oss en real utfordring i å tilby nok pleiehjemsplasser og pleiepersonell i årene som kommer. Her sliter vi allerede, og NRK Dagsrevyen refererte en tid tilbake til en rapport fra KS som sier at 7 av 10 norske kommuner ikke har nok sykepleiere.

Vi bor i en region som har valgt å gjøre noe aktivt for å bøte på denne utfordringen. Før sommeren ble det klart at Innovasjon Norge vil gi finansiell støtte til arbeidet 20 regionale bedrifter gjør for velferdsteknologi. Grunntanken bak slik teknologi er enkel: å hjelpe eldre og andre med særskilte behov til å bo hjemme lenger og samtidig være trygge. Kommunen kan spare opptil 600 000 per år en person bor hjemme i stedet for å oppta en sykehjemsplass. Når en også kan slå fast at de aller fleste ønsker å beholde boligen og den friheten det gir å klare seg selv, er det svært mye som taler til fordel for velferdsteknologi.

Samarbeid er nøkkel

Dette er ikke noe en privat bedrift klarer alene. Offentlige instanser som sykehuset og universitetet er også sjanseløse på egen hånd. I prosjektet støttet av Innovasjon Norge jobber bedrifter som Lyse, Lærdal Medical og Westcontrol i velklingende symfoni med universitetssykehuset, universitetet, forskningsinstitusjonen IRIS, fylkeskommunen og Stavanger kommune. I et pilotprosjekt startet i 2011 jobber Lyse sammen med Stavanger og Randaberg kommune samt Lærdal, Røde Kors, sykehuset og universitetet for å utvikle de beste tjenestene for personer med spesielle behov.

Flere underprosjekter er i sving. Randaberg kommune er sammen med Helsedirektoratet, Lyse og Accenture med i utredningen av Altinn som en portal for innhenting av helsedata, et annet av HelseOmsorg21s satsingsområder. Stavanger kommune har sammen med Lyse og partnere blitt tildelt midler fra Helsedirektoratet for å se på pilotering av trygghetstjenester.

Det offentlige og det private har sine styrker hver for seg. Sammen kan vi få til store ting, og vi kan vise Norge at denne regionen kan mer enn å utvinne olje og gass.

Publisert av

Eirik Gundegjerde

Konserndirektør Forretningsutvikling - ansvarlig for innovasjon, FoU og IT i Lysekonsernet.