En utbrent lyspære.

Flere kan spare på smarte løsninger

Bjørn Maaseide kunne i går (i Stavanger Aftenblad) fortelle om hvordan han kutter strømregningen med smartteknologi. Det er en mulighet som snart alle i Sør-Rogaland kan få ta del i.

Sør-Rogaland er i ferd med å gå i teten ved å etablere en infrastrukturplattform som er basisen for energisparing, økt trygghet, forbedret komfort, og ikke minst velferdstjenester. På samme måte som Maaseide som ved hjelp av enkel styringsteknologi optimaliserer energiforbruket i treningssentrene kan smart alle styre sitt strømforbruk enda bedre.

Dette vil skje gjennom at Lyse Elnett skal bytte alle eksisterende elmålere med nye automatiske målere. Disse systemene vil kunne gi deg som kunde umiddelbar informasjon om ditt forbruk, og om du ønsker å installere styringsteknologi, gi deg mulighet til å styre energiforbruket ditt mer optimalt enn du gjør i dag. Denne utskiftingen av målerne er planlagt å starte opp høsten 2014 og være sluttført innen 31.12.2018.

Foreløpige erfaringer fra Lyses egne prosjekter hvor en benytter enkel styringsteknologi til å optimalisere energiforbruket, viser en nedgang i energiforbruk på opptil 10%-20% årlig. Det er også slik at enkelte brukere tar ut potensiell reduksjon i energiforbruk i økt komforttemperatur. ENOVA, som er myndighetenes verktøy for miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, kan gi den enkelte husstand støtte på opptil 35% og inntil 4.000 kroner ved installasjon av energisparingsløsninger.

Dette betyr i praksis at Sør-Rogaland i løpet av noen få år ligger helt i tet i Europa når det gjelder  anvendelse av smarthusteknologi i de tusen hjem. Det er kun fantasien som begrenser anvendelsene!

Publisert av

Eirik Gundegjerde

Konserndirektør Forretningsutvikling - ansvarlig for innovasjon, FoU og IT i Lysekonsernet.