LNG-anlegget i Risavika.

Gasum riktig og viktig partner

Forrige uke ble det avklart at det finske gasselskapet Gasum Oy blir ny partner innenfor LNG-virksomheten når de kjøper 51 % av nedstrømsvirksomheten av Skangass AS. Dermed er en viktig stein lagt på plass i Lyses 2020-strategi.

Helt fra vi etablerte Skangass i 2007 har det vært en forutsetning (og senere et mål) at Lyse ikke skulle eie hele LNG-virksomheten alene. I 2008 kom imidlertid finanskrisen og våre medinvestorer måtte dessverre kast inn håndkleet. Hvorvidt dette var fordi de ikke kunne eller ikke ville investere mer vet ikke jeg, men faktum er at de trakk seg ut og måtte ta et betydelig tap.

Vi i Lyse hadde da valget mellom å la selskapet gå konkurs og ta et betydelig tap eller å fullføre prosjektet og sikte mot å få inn en ny partner når prosjektet var «oppe å fly». Vi valgte heldigvis det siste. Da vi sist uke ble enige med Gasum om at de kjøper 51 % av nedstrømsdelen av Skangass falt de siste brikkene på plass og vi har nå et sterkt selskap med solide eiere som kan ta del i konkurransen om den veksten som kommer for LNG i det nordiske markedet, spesielt innenfor det marine markedet. Gasum er en solid spiller i gassmarkedet med et langsiktig industrielt fokus og eierskap.

For oss i Lyse er dette en milepæl i arbeidet med våre mål og vår strategi mot 2020. Vi har i lang tid vært tydelige på at vi ønsket å redusere vår eierandel i Skangass. Dette skyldes at vi ser store muligheter i LNG-markedet, men at investeringene blir for store for Lyse å bære alene. Det er etter mitt syn bedre å ha en mindre eierandel i et stort selskap enn en stor eierandel i et mindre selskap innenfor dette forretningsområdet.

I tillegg vil salget medføre en betydelig kapitalfrigjøring som gjør oss i stand til å fullføre vårt investeringsprogram på andre områder. I «Strategi 2020» har vi målsatt oss betydelige investeringer innenfor elnett, fornybar kraft, fjernvarme og biogass samt fiber og teknologi.

«Strategi 2020» har tydelige mål og innebærer betydelige investeringer. Her må det legges stein på stein i mange år. Avtalen med Gasum må betegnes som en «stabbestein» i denne murbyggingen.

Publisert av

Eimund Nygaard

Konsernsjef