En vindmølle.

Viktig å synliggjøre konsekvenser

Det er viktig å få kartlagt og synliggjort alle ulemper og fordeler når det planlegges ny fornybar energi. Lyse setter pris på at det har kommet flere saklige og gode høringsinnspill til planene om Sikvalandskula vindkraftverk i Gjesdal og Time kommune.

Vi er opptatt av å tilpasse våre prosjekter slik at de så godt det lar seg gjøre tar hensyn til grunneiere, naboer og samfunnets interesser samtidig som de er økonomisk lønnsomme å bygge ut. Sikvalandskula vindkraftverk er en liten del av den tidligere planen for Ulvarudla vindpark som er lagt vekk. Samlet sett er Måkaknuten vindpark og Sikvalandskula halvparten så stor som tidligere Ulvarudla. Lyse har tatt hensyn til flere forhold som er påpekt i tidligere høringer, deriblant støy, dyre- og fugleliv, landskap og friluftsliv. For eksempel er de visuelle virkningene redusert, særlig for kulturmiljøet ved Knudaheio i forhold til tidligere plan.

Statlige myndigheter har de siste årene satt strengere krav til tillatt grense for støy fra 50 db til 45 db. Vindkraftverk som tidligere er bygget i Rogaland kan ha støygrense inntil 50 db, mens vindkraftverk som det nå søkes om forholder seg til 45 db. Lyse vil tilpasse anlegg slik at de er innenfor grenseverdier som er satt. I de senere årene har vindturbinleverandørene hatt fokus på reduksjon av støyutslipp og vi forventer teknologiutvikling på dette området i årene fremover også. Lyse mener at det er mulig å bygge et vindkraftverk på Sikvalandskula innenfor gjeldende regelverk.

Det er NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, som er konsesjonsmyndighet og skal vurdere saken. NVE skal da ta stilling til høringsinnspillene som er kommet inn og vil da vurdere om tiltakets fordeler er større enn ulempene.

Skriv en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s