Seter på en buss.

Vi trenger robust digital infrastruktur

Brannen i Lærdal var en påminnelse om hvor viktig – og hvor sårbar dagens infrastruktur er. Når det faste telenettet de neste årene blir faset ut, vil sårbarheten øke ytterligere. Derfor er det et behov for et alternativ til Telenors landsdekkende infrastruktur.

Både fra regjeringshold og fra opposisjonen er det et uttalt mål å styrke den digitale infrastrukturen i Norge. Digitale brudd skaper lammelser i hele samfunnet selv om bruddene er av kort varighet. Næringdrivende taper penger og folk trygghet settes på spill. Venstres Terje Breivik og Ketil Kjenseth kom nylig på banen med krav om et nytt nasjonalt stamnett.

Norge trenger det.

På World Economic Forum sa Yahoos toppsjef Marissa Mayer  at 2014 blir et tidsskille. Hun mente vi går inn i en fase der internett endrer vårt hverdagsliv fundamentalt. Historien har vist oss at slike skifter tar lengre tid enn vi tror, men de siste tyvene årene har vist at digital infrastruktur har gått fra å være et interessant fenomen til en nødvendighet. Viktigheten av den vil bli ytterligere forsterket de neste årene.

Med mer enn ti års erfaring fra fibernettutbygging og med et kjernenett som dekker 17 av 19 fylker, har Altibox både sett behovet for et alternativ og muligheten for å etablere det kostnadseffektivt. I et sikkerhets- og beredskapsperspektiv er dette av stor betydning for Norge. Én infrastruktur er sårbar, både ved menneskeskapte hendelser og de utfordringer naturen byr på.Denne sårbarheten erikke forenlig med den livsviktige rolledigital infrastruktur i dag spiller i Norge.

For Altibox handler robustheten i vårt nett om å levere tjenester til våre kunder i privatmarkedet, i bedriftsmarkedet og til det offentlige. Vi har derfor kombinert vår fiberutbygging med langsiktige leieavtaler med lokale og regionale utbyggere av fibernett. Siden våre eiere i stor grad er kraftselskaper går vårt nett i andre fysiske traseer enn Telenor sitt nett.  Dette vil vi fortsette med, fordi vi er sikre på at vår modell for fiberutbygging kan bidra til å redusere den digitale sårbarheten i Norge. Et aspekt ved kun å ha EN netteier i Norge er at det er sårbart. Derfor er utvikling av et landsdekkende alternativt nett viktig.

Vi stiller oss bak samferdselsministerens uttalelse i november om at Staten i utgangspunktet bør være varsom med å overta oppgaver som kommersielle aktører i dette markedet allerede ivaretar. Statens oppgave bør være å fastsette tydelige mål for digital sikkerhet og beredskap, og sikre rammebetingelser og incentiver som gjør det mulig for markedsaktører å bygge opp et bærekraftig alternativ til Telenors infrastruktur.

I denne stortingsperioden har politikerne mulighet for å legge premissene. I neste periode er det sannsynligvis for sent. Fiberutbygging er svært kostnadskrevende. Oppkjøp av mindre, eksisterende nettselskaper krever derfor også betydelig kapital. Uten politiske incentiver for å sikre at flere aktører blir landsdekkende, er det liten sannsynlighet for at Norge får nettopp det. Da vil det kun være i kommersielt interessante områder – der mange bor tett – at det er flere nett, og dermed økt sikkerhet.

Selv om ikke Marissa Mayer får rett i år, vil tidsskillet om få år være en realitet. Tingenes internett – der strømbaserte gjenstander kommuniserer, blir spesielt viktig innenfor helse og omsorg. Når tilstanden til dem som trenger det blir fulgt på nettet, for å sikre en mer effektiv helsesektor, må vi være trygge på at feil i en infrastruktur ikke reduserer sikkerheten. Eller i det offentlige rom, som vi så i Sogn og Fjordane med lange tunneler uten overvåkning og derfor uten automatisk varsling ved hendelser.

Det er ikke sikkert at alternativt nett hadde sikret nettforbindelse til verken tunneler eller folk i Sogn og Fjordane i dag, men sannsynligheten for det er langt større når to aktører har hver sin infrastruktur. Et monopol har dessverre den egenskapen at når det ikke leverer, så leverer ingen.

Publisert av

Toril Nag

Konserndirektør Tele - ansvarlig for fiberutrulling og digitale tjenester i Lysekonsernet. Brenner for gode kundeopplevelser, teknologi, næringsutvikling og verdibasert ledelse.

Skriv en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s