Norsk fjellandskap.

Vi bør bygge både vind- og vannkraft

Argumentet om at vindparken på Høg-Jæren bidrar til energisikkerhet og «lys i pærene» er ikke bare misvisende, men direkte feilaktig.

Ressursgruppen for fornybar energi & energieffektivisering har i et innlegg (20.01. 2014) i Aftenbladet fremhevet vindkraftens fortreffelighet både i et globalt,  og ikke minst lokalt fornybart perspektiv blant annet på bakgrunn av gode driftserfaringer fra Høg-Jæren Energipark. Driftserfaringene dokumenterer  at det er gode vindressurser i Rogaland. Disse viktige og gode påpekningene stiller Lyse Energi seg også bak.

Men når vindkraftens «effektivitet» blir sammenlignet med vannkraft med basis i på beslaglagt areal,  blir sammenligningen haltende. Det bygges i praksis ikke nye kraftmagasiner i Norge i dag, og det vil heller ikke bli gjort  i  de nærmeste årene slik at en neddemming av nye arealer er lite aktuelt. Utbyggingen av ny vannkraftkapasitet i Norge i dag skjer først og fremst gjennom opprustning og modernisering av eldre vannkraftstasjoner og/eller bygging av mindre elvekraftverk.

Lite merkbare naturinngrep

I Lysebotn er det for eksempel under bygging en ny kraftstasjon til erstatning for dagens stasjon som vil gi 130 GWh ny fornybar energi (ca 2/3 av årsproduksjonen til Høg Jæren Energipark!) gjennom å benytte bestående, allerede utbygde vannmagasiner. Den nye kraftstasjonen plasseres innsprengt i fjell slik at det er  lite merkbare naturinngrep forbundet med denne oppgraderingen. Også andre vannkraftprosjekter som Lyse og andre aktører har under vurdering, vil vanligvis beslaglegge beskjedne arealer målt mot energiutbyttet. Dette innebærer ikke at det ikke blant allmenheten kan finnes motforestillinger til slike vannkraftutbyggings/-rehabiliteringsprosjekter, men arealsammenligningen som gjøres i innlegget mellom ulike teknologier er lite relevant.

Argumentet om at vindparken på Høg-Jæren  bidrar til energisikkerhet og «lys i pærene» er ikke bare misvisende, men direkte feilaktig. For det første er det driftssikkerheten i selve strømnettet som i de aller fleste tilfellene avgjør om det er «lys i pærene». I vår regionen er derfor tilstanden i Lyses og de øvrige nettselskapenes nett som avgjør. Lyse har de siste årene hatt en tilgjengelighet i sitt nett på 99,99945 %.

Selv om det regionale nettet er intakt kan det inntreffe strømbrudd   ved svikt i det overordnete nettet som skal føre kraften inn til regionen . I en slik situasjon kan lokal produksjon i regionen spille en rolle.  Det overordnede kraftnettet dimensjoneres imidlertid slik at kraftsystemet skal tåle utfall av  en kritisk systemkomponent uten det blir sammenbrudd.

For det andre har det vært svart kaldt og vindstille i  de perioder hvor Lyse Elnett har målt de høyeste belastningene i området. I de beregningene som er lagt til grunn i underlagsmaterialet som dokumenterer behovet for ny sentralnettslinje til Nord-Jæren, er det følgelig ikke forutsatt at vindparken fra Høg-Jæren vil gi noe bidrag. Et vannkraftverk plassert på samme sted ville derimot kunne ha gitt et påregnelig bidrag.

Velbegrunnede argumenter

Slik sett har Vidar Lindefjell i sitt innlegg (10.01.2014) gode og velbegrunnede argumenter for vannkraftens fortreffelighet og at dette bør  være foretrukket teknologi for ny fornybar energi. Det er imidlertid ikke mulig å realisere tilstrekkelig ny fornybar energi basert utelukkende på vannkraft. Både tekniske og økonomiske forhold vil derfor medvirke til at det bør bygges begge deler, ikke minst i Rogaland hvor vi har de beste vindressursene.

Ole Gabrielsen, konserndirektør energi.
Asbjørn Høivik, teknologidirektør.

Innlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad, torsdag 23. januar 2014.

Skriv en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s